"Wierni mają prawo (...) a niekiedy nawet obowiązek wyjawiania swojego zdania świętym pasterzom w sprawach dotyczących dobra Kościoła, oraz - zachowując nienaruszalność wiary i obyczajów, szacunek wobec pasterzy, biorąc pod uwagę wspólny pożytek i godność osoby - podawania go do wiadomości innym wiernym" (Kanon 212, 3).

"Komunikacja, zarówno wewnątrz kościelnej wspólnoty, jak i Kościoła ze światem, musi odznaczać się przejrzystością (...) Komunikacja ta winna prowadzić do konstruktywnego dialogu, który będzie sprzyjał kształtowaniu się w chrześcijańskiej wspólnocie opinii publicznej opartej na rzetelnej informacji i zdolnej do rozeznawania problemów." (Ojciec Święty Jan Paweł II , List Apostolski "Szybki rozwój" 24.1.05 nr 12)

8. Ale nie można uciec przed Prawdą 

12.22.2011

Prawda zawsze wychodzi na jaw, mimo że ciągle są jeszcze ludzie, którzy usiłują tę prawdę odepchnąć i zdeptać.
Te osoby nie okazują żadnych obaw, ani najmniejszej oznaki poruszenia, wobec faktu, że niewinny człowiek został skazany i że prowadzi to do zgorszenia wśród wiernych, ktorzy wiedzą o haniebnych sprawach dotyczących zmowy uknutej przeciwko niemu.

7. Zemsta ludzi godząca w Boga - dawcę Życia 

06.05.2011

Dlaczego usiłowano "dorwać" Ojca Andreę D'Ascanio?

Wszystko zaczęło się 28 grudnia 1991, od inauguracji pomnika Maryi Matki Dzieci Nienarodzonych, na cmentarzu w Akwili (Włochy).

6. Ostatnia odsłona procesu-farsy

06.05.2011

J.E. Eduardo Davino, aby uwiarygodnić zeznania "dwóch głównych świadków" jakimi są panie Alessia Zimei i Gabriella Parisse - powołuje się na "słowo" oraz "świadectwo" J.E. Giuseppe Molinariego:

"(.) to doprawdy niewiarygodne, jak już wspomniano wcześniej, że Sędziowie pierwszej instancji nie przywiązali należytej wagi do świadectwa J.E. Molinariego, traktując go niemal jak dyletanta, wraz z osobami odpowiedzialnymi z Kongregacji Doktryny Wiary.

Bowiem to właśnie J.E. Molinari przyjął wyznania dwóch kluczowych świadków w tym procesie, i skierował ich do Kongregacji Doktryny Wiary. (.) Słowo J.E. Molinariego podkreśla wartość zeznań tych świadków. On to, nie tylko wydał o tych osobach pozytywną opinię, lecz także potwierdza, że to on skierował je do Kongregacji".

5. Trybunal drugiej instancji

06.05.2011

Trybunal drugiej instancji wyraznie pokazal powzięty uprzednio zamiar skazania Ojca Andrei D'Ascanio, podejmując kilka prob postawienia go przed sądem, bez adwokata obroncy, lub - co gorsza, z adwokatem wyznaczonym z urzędu. Dzięki tym przeslankom latwiej odgadnąc, w jaki sposob będzie przebiegal proces i jaki będzie wyrok.

4. Drugie oblicze Kościelnego Wymiaru Sprawiedliwości

01.15.2011

Proces przed Sądem Pierwszej Instancji: Po długim, szczegółowym, dogłębnym i obiektywnym badaniu sprawy, trwającym prawie pięć las, Proces zakończył się - jak wynika z Wyroku Pierwszej Instancji z 16 kwietnia 2002 roku, opublikowanego 27 września 2002 - oczyszczeniem z zarzutów dotyczących wszystkich przestępstw z braku moralnej pewności, co do winy Ojca Andrei. Ani jeden zarzut nie został udowodniony, stwierdzono, że fakty zarzucane Ojcu Andrei nie miały miejsca.

Proces przed Sądem Drugiej Instancji: Ten sam organ sądownictwa Kongregacji Doktryny Wiary, przy interwencji najwyższych dostojników dykasterium, składa do samego siebie apelację, aby przystąpić do nowego orzeczenia w sprawie, w której wydano wyrok "prawomocny, niepodważalny i któremu nadano klauzulę natychmiastowej wykonalności", odmawiając skorzystania ze słusznego prawa zwrócenia się do nadrzędnego organu Sygnatury Apostolskiej. Taka procedura jest zaskakująca i niewytłumaczalna pod względem sądowym, moralnym i etycznym.

3. Ksiądz Gabriele Nanni

09.13.2010

"Gabriele Nanni celem swego życia uczynił zniszczenie Ojca Andrei i Białej Armii"
(Arcybiskup Mario Peressin do mons. Piero Vergariego)

Z wyroku uniewinniającego Ojca Andreę D'Ascania podczas pierwszego procesu kościelnego:
"Na podstawie akt i dowodów (kanon 1608 § 2) można stwierdzić, że ksiądz Gabriele Nanni jest jedną z osób, które uknuły zmowę przeciwko O. Andrei D'Ascanio, z której to przyczyny (celem uniknięcia możliwości krzywoprzysięstwa), Sędzia Śledczy nie odebrał od niego przysięgi "de veritate dicenda" - że będzie mówił tylko prawdę".

2. Zaprogramowany proces

08.08.2010

9 czerwca 1998, trzy dni po oficjalnej nominacji, arcybiskup Akwili, J.E. Ks. Abp Giuseppe Molinari wezwał do Kurii Kapucyna Ojca Andreę D'Ascanio i wręczył mu plik dokumentów z Kongregacji Doktryny Wiary, dawniej Świętego Oficjum. W ten sposób został zapoczątkowany poważny proces przeciwko Ojcu Andrei.

Komitet Międzynarodowy na rzecz Ojca Andrei D'Ascania odtworzył całą procedurę, która zostanie przedstawiona w skrócie, na podstawie fragmentów akt procesowych.

1. Nadeszła godzina Prawdy

07.16.2010

Ojciec Andrea D'Ascanio - animator Ruchu Biała Armia Matki Bożej, mającego na celu ochronę życia oraz formację najmłodszych, postanowieniem Kongregacji Doktryny Wiary (Departament Kurii Rzymskiej) został pozbawiony możliwości dalszego sprawowania opieki duchowej nad wspomnianym Ruchem Biała Armia. Ruch ten zachowuje swą tożsamość zatwierdzoną przez zmarłego Arcybiskupa Akwili J.E. Mario Peressina jak również przez wielu innych Biskupów.

Członkowie Międzynarodowego Komitetu, który stanął w obronie Ojca Andrei D'Ascania, na próżno składali stosowne wnioski, aby uzyskać wyjaśnienie rzeczywistych przyczyn owego postanowienia.

W obliczu uporczywego milczenia, dysponując dokumentacją, jako że stała się powszechnie dostępna, zamierzają zrobić użytek z tejże dokumentacji, aby apostolat prowadzony przez Ojca Andreę pozostał bez skazy w umysłach i sercach ludzi, dla których był dobrodziejstwem.

Chcą to uczynić, wdzięczni Bogu za to, że umożliwił pokornemu bratu z zakonu Kapucynów pracę misyjną głoszenia Miłości, jaką Pan Jezus i Maryja żywią do najmłodszych, do dzieci, które w obecnym czasie cierpią z powodu najróżniejszych form przemocy fizycznej i moralnej.